Statistik məlumatlar

Dəmir yolları ilə yük daşımalarının ümumi həcmi (ton)

 

 2018-ci il

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 3 263 107

 3 540 815

 3 521 614

 3 769 592

 3 810 144

 II rüb

 3 512 010

 3 440 833

 3 673 624

 3 454 083

 4 767 342

 III rüb

 3 566 727

 4 020 004

 3 618 186

 3 746 001

 5 008 776

 IV rüb

 3 612 163

 4 220 254

 3 818 091

 4 087 974

 

 Cəmi

 13 954 007

 15 221 906

 14 631 515

 15 057 650

 13 586 262

 

Dəmir yolları ilə tranzit rejimində yük daşımalarının həcmi (ton)

 

 2018-ci il

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 851 144

 939 108

 1 159 199

 1 285 646

 1 424 559

 II rüb

 706 890

 860 000

 1 095 694

 1 210 174

 2 252 427

 III rüb

 716 570

 867 458

 731 867

 951 667

 2 026 961

 IV rüb

 769 547

 1 128 548

 1 144 007 

 1 137 012

 

 Cəmi

 3 044 151

 3 795 114

 4 130 767

 4 584 499

 5 703 947

 

Dəmir yolları ilə daşınan konteynerlərin sayı (TEU)

 

 2018-ci il

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 5 146

 9 181

 10 451

 12 997

 13 763

 II rüb

 6 312

 8 036

 13 266

 13 488

 18 921

 III rüb

 6 758

 10 336

 13 624

 13 480

 21 200

 IV rüb

 8 083

 11 419

 15 114

 14 416

 

 Cəmi

 26 299

 38 972

 52 455

 54 381

 53 884

 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə yük daşımalarının həcmi (ton)

 

 2018-ci il

 2019-cu il

 2020-ci il

 2021-ci il

 2022-ci il

 I rüb

 6 527

 21 469

 62 083

 92 095

 94 682

 II rüb

 21 281

 16 321

 95 472

 145 501

 131 263

 III rüb

 22 776

 23 237

 32 441

 137 189

 120 001

 IV rüb

 16 809

 49 147

 34 948

 102 100

 

 Cəmi

 67 393

 110 174

 224 944

 476 885

 345 946