Ən çox daşınan yüklər

2022-ci ildə ən çox daşınan 10 yük qrupu

Yük qrupu

Daşınan həcm (ton)

Ümumi yükdaşıma həcmində pay (%)

 Neft məhsulları

 6 515 993

 34,8

 Taxıl və çörək məhsulları

 1 568 078

 8,4

 Kimyəvi və mineral gübrələr

 1 488 730

 7,9

 Mineral tikinti materialları

 1 347 228

 7,2

 Qara metallar

 985 555

 5,3

 Meşə məhsulları

 853 033

 4,6

 Sənaye üçün xammal və qəlib   materialları

 731 166

 3,9

 Daş kömür

 415 649

 2,2

 Taxta materialları

 228 788

 1,2

 Un

 156 352

 0,82021-ci ildə ən çox daşınan 10 yük qrupu

Yük qrupu

Daşınan həcm (ton)

Ümumi yükdaşıma həcmində pay (%)

 Neft məhsulları

 5 157 805

 34,3

 Taxıl və çörək məhsulları

 1 325 944

 8,8

 Mineral tikinti materialları

 1 063 685

 7

 Kimyəvi və mineral gübrələr

 1 015 896

 6,7

 Meşə məhsulları

 858 828

 5,7

 Qara metallar

 650 854

 4,3

 Sənaye üçün xammal və qəlib   materialları

 543 412

 3,6

 Sement

 327 013

 2,2

 Taxta materialları

 181 928

 1,2

 Daş kömür

 173 710

 1,15

 

2020-ci ildə ən çox daşınan 10 yük qrupu

 Yük qrupu

Daşınan həcm (ton)

Ümumi yükdaşıma həcmində pay (%)

 Neft məhsulları

 4 413 236

 30,2

 Taxıl və çörək məhsulları

 1 640 729

 11,2

 Mineral tikinti materialları

 1 102 457

 7,5

 Meşə məhsulları

 949 053

 6,5

 Kimyəvi və mineral gübrələr

 836 708

 5,7

 Qara metallar

 799 049

 5,5

 Sənaye üçün xammal və qəlib   materialları

 457 137

 3,1

 Daş kömür

 300 651

 2

 Sement

 280 058

 1,9

 Taxta materialları

 164 458

 1,1