Ən çox daşınan yüklər

2022-ci ildə ən çox daşınan 10 yük qrupu

Yük qrupu Daşınan həcm (ton) Ümumi yükdaşıma həcmində pay (%)
Neft məhsulları 6 515 993 34,8
Taxıl və çörək məhsulları 1 568 078 8,4
Kimyəvi və mineral gübrələr 1 488 730 7,9
Mineral tikinti materialları 1 347 228 7,2
Qara metallar 985 555 5,3
Meşə məhsulları 853 033 4,6
Sənaye üçün xammal və qəlib materialları 731 166 3,9
Daş kömür 415 649 2,2
Taxta materialları 228 788 1,2
Un 156 352 0,82021-ci ildə ən çox daşınan 10 yük qrupu

Yük qrupu Daşınan həcm (ton) Ümumi yükdaşıma həcmində pay (%)
Neft məhsulları 5 157 805 34,3
Taxıl və çörək məhsulları 1 325 944 8,8
Mineral tikinti materialları 1 063 685 7
Kimyəvi və mineral gübrələr 1 015 896 6,7
Meşə məhsulları 858 828 5,7
Qara metallar 650 854 4,3
Sənaye üçün xammal və qəlib materialları 543 412 3,6
Sement 327 013 2,2
Taxta materialları 181 928 1,2
Daş kömür 173 710 1,15

 

2020-ci ildə ən çox daşınan 10 yük qrupu

Yük qrupu Daşınan həcm (ton) Ümumi yükdaşıma həcmində pay (%)
Neft məhsulları 4 413 236 30,2
Taxıl və çörək məhsulları 1 640 729 11,2
Mineral tikinti materialları 1 102 457 7,5
Meşə məhsulları 949 053 6,5
Kimyəvi və mineral gübrələr 836 708 5,7
Qara metallar 799 049 5,5
Sənaye üçün xammal və qəlib materialları 457 137 3,1
Daş kömür 300 651 2
Sement 280 058 1,9
Taxta materialları 164 458 1,1