Ən çox daşınan yüklər

2021-ci ildə ən çox daşınan 10 yük qrupu

Yük qrupu

Daşınan həcm (ton)

Ümumi yükdaşıma həcmində pay (%)

Neft məhsulları

5 157 805

34,3

Taxıl və çörək məhsulları

1 325 944

8,8

Mineral tikinti materialları

1 063 685

7

Kimyəvi və mineral gübrələr

1 015 896

6,7

Meşə məhsulları

858 828

5,7

Qara metallar

650 854

4,3

Sənaye üçün xammal və qəlib materialları

543 412

3,6

Sement

327 013

2,2

Taxta materialları

181 928

1,2

Daş kömür

173 710

1,15

 

2020-ci ildə ən çox daşınan 10 yük qrupu

 Yük qrupu

Daşınan həcm (ton)

Ümumi yükdaşıma həcmində pay (%)

Neft məhsulları

4 413 236

30,2

Taxıl və çörək məhsulları

1 640 729

11,2

Mineral tikinti materialları

1 102 457

7,5

Meşə məhsulları

949 053

6,5

Kimyəvi və mineral gübrələr

836 708

5,7

Qara metallar

799 049

5,5

Sənaye üçün xammal və qəlib materialları

457 137

3,1

Daş kömür

300 651

2

Sement

280 058

1,9

Taxta materialları

164 458

1,1